Trollstua restaurant

1 - Økonomiske betingelser

 

a) Bekreftelse

- Bestillingen er å anse som bekreftet når du mottar en skriftlig ordrebekreftelse på e-post, pr brev eller muntlig fra den som mottar bestillingen.

 

b) Antall

- Ved bestilling oppgir du oss et estimert antall, og senest 14 dager før ankomst skal vi ha et mer eksakt antall. Dette antallet kan finjusteres fram til 3 dager før ankomst, men ikke mer enn +/- 10%, da vi skaffer bemanning og kjøper inn råvarer basert på ditt tidligere oppgitte antall.

- Større frafall i antall deltakere, eller frafall 0-3 dager før selskapet blir fakturert i sin helhet.

- Endringer i antall gjester skal skje skriftlig.

 

c) Endring

- Det er ikke alt som er mulig å forutse, og skulle du ha endringer, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, så kan vi sammen finne en løsning.

 

d) Avbestilling

- Siste frist for gratis avbestilling er 14 dager før selskapsdato.

- Avbestilling 14-7 dager før selskapet faktureres de faktisk løpte kostnadene, og avbestilling 7-3 dager før ankomst faktureres minimum 50% av ordresum, basert på det arbeid som er gjort, og råvarer som er bestilt inn. Ved avbestilling 3-0 dager før ankomst faktureres 100% av ordresum.

 

e) Leie av restauranten

- Dersom dere ønsker å ha restauranten/lokalet for dere selv, tilkommer husleie etter gjeldende satser. Husleie tilkommer også i de tilfeller hvor selskapet har færre enn 30 gjester.

- På helligdager tilkommer alltid leie av lokale.

- Dersom selskapet ønsker å benytte lokalet i lengre tid før eller etter bespisning, tar vi leie på timebasis for å dekke servitører og annet personale i forbindelse med selskapet. Med «før» mener vi mer enn 1 time før første bespisning, og «etter» mener vi mer enn 1,5 time etter siste servering.

- Leiesatser:

Leie av restaurant privat selskap/under 30 gjester:  kr 2.000,-

Leie av restaurant helligdager:    kr 3.000,-

Timesats før/etter selskapet (<30 / 50 / 70< gjester): kr 500,- / 750,- / 1000,-

 

f) Betaling

- Vi aksepterer de fleste debet- og kredittkort, i tillegg til kontanter.

- Ønsker dere faktura, må dette avtales på forhånd. Fakturagebyr tilkommer.

 

- Vi forbeholder oss retten til å kreve depositum, og ved større selskaper vil vi alltid sende faktura på 50% av ordresum, som skal være innbetalt senest 7 dager før ankomst.

- Blir vi påført kostnader utover det som er avtalt, for eksempel skadeverk eller uaktsomhet fra noen av gjestene, blir dette fakturert selskapet.

 

g) Force majeure

- Ved force majeure gjelder vanlig praksis. Hendelser utenfor vår kontroll, som streik, lockout, brann eller annet, gir oss rett til å heve avtalen uten kompensasjon.

 

 

2) Andre betingelser

 

a) Pynting av lokale og oppdekking

- Vi dekker bordene med hvite servietter og telys. Hvite duker etter ønske.

- Restauranten er i hovedsak satt opp med langbord, i tillegg til to mindre langbord og småbord på og rundt dansegulvet. Ønskes annet bordoppsett som krever flytting av bord, koster dette kr 2500,-

- Blomster kan bestilles via oss mot tillegg, eller tas med selv.

- Pynting av bord eller lokale utover standard må avtales på forhånd. Ønsker dere å pynte selv, avtales tidspunkt for dette.

- Vil dere at vi skal pynte, må pynten, samt skisse over hvordan denne ønskes plassert, være levert til oss senest 48 timer før selskapet. Ved omfattende og tidkrevende pynting vil det belastes timepris for dette.

 

b) Meny

- Meny avtales ved bestilling. Denne kan endres senest 14 dager før ankomst, grunnet bestillingsfrister fra våre leverandører.

 

Allergier

- Allergier og kostrestriksjoner forekommer. Gi oss beskjed ved bestilling, så vi får tilpasset menyen til disse.

 

Barn

- Vi har egne barnemenyer, og kan også tilpasse maten til de minste.

 

c) Medbragt mat

- Det er ikke mulighet å bringe med egen mat til selskapet, med unntak av kaker etter avtale.

- Ønsker dere å bringe med egne kaker, tilkommer et serveringsgebyr på kr 80,- pr kuvert. Kakene skal være klargjort til servering på egne, merkede fat, og skal medbringes ved ankomst. Det vil ikke være mulighet å oppbevare kaker på vårt kjølerom i forkant.

- Gjester har ingen adgang på kjøkkenet.

 

d) Drikke

- Drikke til selskapet kjøpes hos oss. Isvann settes gratis ut på bordene. Etter avtale kan også diverse mineralvann settes ut på bord hvor gjestene forsyner seg selv, og vi fakturerer etter hvor mye som er konsumert.

 

e) Bar

- Vi har alle rettigheter, og baren stenger senest klokken 0200. Medbragt er ikke tillatt. Berusede gjester vises bort dersom de får nekt i baren.

- Informer oss dersom gjestene selv skal betale for drikken.  Da må gjestene selv komme til baren for å bestille.

- Skal drikke faktureres selskapet, kan vi tilby bordservering etter avtale med bestiller. Ønsker dere å benytte bonger, må vi få beskjed om dette.

 

f) Teknisk utstyr

- Restauranten er utstyrt med et enkelt musikkanlegg for avspilling fra PC. Prosjektor og lerret kan skaffes på forespørsel, ved ledig kapasitet.

- Annet teknisk utstyr må selskapet selv besørge, på eget ansvar. Vi er ikke ansvarlig for utstyr som oppbevares i våre lokaler.

 

g) Kapasitet

- Trollstua restaurant har en makskapasitet på 100 gjester. Denne kan ikke overstiges.

- Kapasiteten vil reduseres dersom det er behov for ekstra buffetoppdekking, eller om dere ønsker dansegulv. Tilleggskostnader jfr pkt 2a vil tilkomme dersom dere ønsker dansegulv.

 

Vilkår og betingelser for selskap

Kontakt oss!

        Telefon: +47 7718 5940

        Telefax: +47 7718 5941

        E-post: barduhotell(a)bardu.online.no

 

 

        Bardu Hotell

        Toftakerlia 1

        9360 Bardu

        Norway

 

 

        Postadresse:

        Bardu Hotell

        Åsveien 64

        9360 Bardu

 

 

 

Made with Adobe Muse